Shoppingmania.sk nájdete na GLAMI.sk

České príslovia

Pridané: 07.05.2022
|
Prečítate za 4 min.
 1. Čo sa doma navarí to sa doma zožere!

 2. Komu nie je zhora dané, v apatieke nekúpi.

 3. Zavreté ústa majú pokoj od múch.

 4. Devätoro remesiel - desiata bieda. / Devätoro remesiel - desiata psota.

 5. Šťastie je ako zimnica, koho chce, toho napadá.

 6. Kde sa dvaja bijú, tretí sa smeje. / Kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí.

 7. Zabi bobra, zachrániš strom. / Zabi bobra, zachráň strom.

 8. Vzduch - boží duch.

 9. Nie je všetko pravda, čo je napísané v knihách.

 10. Staročeská bola cnosť: vítaný bol v dome hosť.

 11. Kocúr, čo neloví, chlap, čo nevarí, obidvaja sú hladní.

 12. Skôr prejde ťava uchom ihly, než bohatier vojde do kráľovstva nebeského.

 13. Kto hľadá veľký zárobok, buduje si náhrobok.

 14. Čím výše stojíš, tím větší rozhled. / Čím vyššie stojíš, tým väčší výhľad.

 15. Kto neskoro chodí, sám sebe škodí.

 16. Psovi chvost nenarovnáš.

 17. Chybami sa človek učí.

 18. Ryba aj hosť tretí deň smrdí.

 19. Diera - nediera, stále sa natiera.

 20. Mladí ležiaci, starí žobráci.

 21. Jeden žeravý uhoľ od druhého hreje.

 22. Nemusí pršať, stačí, keď kvapká. / Nemusí pršať, stačí, keď bude kvapkať.

 23. Tak dlho sa chodí so džbánom po vodu, až sa ucho odtrhne.

 24. Berie na jazyk, čo sa hanbí vziať na lopatu.

 25. Rozumnému napovedz, hlúpeho kopni.

 26. Pečené holuby nelietajú do huby.

 27. Láska je choroba a zdravie nechceme.

 28. Lenivá huba - holé nešťastie.

 29. Při zlém náviku cnost nemá vzniku. / Pri zlom návyku čnosť nemá vzniku.

 30. Skúsenosť je dlhá cesta.

 31. Priveľa šťastia je hotovým nešťastím.

 32. Veľké hromobitie, malý dážď.

 33. Komu sa nelení, tomu sa zelení.

 34. Z malých počátku veliké věci bývají. / Z malých začiatkov veľké veci bývajú.

 35. Ušami dobrú vec najlacnejšie kúpiš.

 36. Mladé pivo čap vyráža.

 37. Jednooký je medzi slepými kráľom.

 38. Kto klame, ten kradne.

 39. Smrť je horká pijatika.

 40. Nijaká pieseň nie je taká dlhá, aby nemala konca.

 41. Krava zajaca nedohoní.

 42. Po tme každá mačka čierna. / V tme každá mačka čierna.

 43. Pravdivo mlčať vie len ten, kto má čo povedať.

 44. Mráz žihľavu nespáli.

 45. Prílišné šťastie, veľké nešťastie.

 46. Proto je štika v řece, aby karasi nedřímali.

 47. Kde Nemkyně tam faleš, kde Cikánka, tam krádež. / Kde Nemec tam faloš, kde Cigán, tam krádež.

 48. Ľahšie strechu stŕhať než pribíjať.

 49. Priateľovi na pomoc treba hoc aj cez polnoc.

 50. Bežať po rovnom dokáže i slepá kobyla.

 51. Múdrosť nie sú žiadne čary.

 52. Rád ho počúvam, keď mlčí.

 53. Matkine ruky aj keď bijú, sú mäkké.

 54. Neohradzuj sa plotom, ohradzuj sa priateľmi.

 55. Jazykom nemláť a keď chceš, chyť sa cepov.

 56. Čiň čertovi dobre, peklom sa ti odmení.

 57. Prázdne sudy dunia.

 58. Kto chce psa biť, palicu si vždy nájde.

 59. Veľa psov - zajacova smrť.

 60. Povedz pravdu a hľaď kade utečieš.

 61. Čert svoje a sedliak svoje.

 62. Mŕtvy prd vie.

 63. Vystřelenou kouli nechytiš. / Vystrelenú guľku nechytíš.

 64. Nechoď ze vším na trh. / Nechoď so všetkým na trh.

 65. Priateľské služby sa neúčtujú.

 66. Proti palici šerm neplatí.

 67. Ranné vtáča ďalej doskáče.

 68. Ponáhľaj sa, ale nepleť si nohy.

 69. Tichá voda brehy myje.

 70. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť.

 71. Vojna nie je kojná.

 72. Nepusť hýľa pre motýľa.

 73. Kto sa mnoho chváli, zriedka niečo vie.

 74. Čo je šeptom, to je s čertom.

 75. Keď sa žije v neslobode, to je život v nepohode.

 76. S poctivosťou najďalej zájdeš.

 77. Pod sladkým medem tráví lidí jedem.

 78. Na tvrdý suk treba tvrdý klin a palicu.

 79. Sýty hladnému neverí.

 80. Nač plakat nad rozlitým mlíkem, beztoho je v nem vody dost. / Načo plakať nad rozliatym mliekom, aj tak je v ňom vody dosť.

 81. Pod sviečkou býva tma.

 82. Od vznešeného k smiešnemu je ako z hrádze do rybníka.

 83. Otec a matka učia hovoriť, svet učí mlčať. / Otec, matka naučili hovoriť, a svet mlčať.

 84. Na jednu loď nenakladaj všetko svoje zbožie.

 85. O nemožných veciach mysleli, sami seba šialili.

 86. Zamazaná sviňa rada sa o druhého otiera.

 87. Blato sa páči sviniam.

 88. Klebetník má vinu, že preň ľudia neraz hynú.

 89. Horší jazyk falošníka než kopija protivníka.

 90. Od dobrého radi odluhajú a k zlému radi priluhajú.

 91. Čím studňa hlbšia, tím voda pitnějšia. / Čím studna hlubší, tím voda pitnější.

 92. Svedomie je kniha dlžôb človeka.

 93. Človek musí byť veľmi hlúpy, aby o tom nevedel.

 94. Vzdelanec je pokladom svojej zeme.

 95. Neni člověk ten, který zamlouva se lidem všem.

 96. Nie je dobra bez zla.

 97. Smeti z domu na ulicu nevynášaj.

 98. Maji–li svine kalište, o čistou vodu nestojí.

 99. Kto sa blatom zapodieva, zašpiní sa.

 100. Ako sa ubrániť opilstvu? Pohľadom na opilca.

 101. Čo koho bolí, o tom aj reč volí.

 102. Pšenica nedbá na to, či je piatok alebo sviatok.

 103. Vzácnych predkov potomok, často býva holomok.

 104. Ak ťa obklopuje šťastie, pamätaj na nešťastie.

 105. Lesom šiel a stromy nevidel.

 106. Nevylievaj špinavú vodu, kým si si nenanosil čistú.

 107. Bylinu po vôni, človeka po reči poznáš.

 108. Kto odpúšťa zlosynom, dobrých ubíja.

 109. Nie každý kto s jazykom seká, je vhodný do boja.

 110. Lepší dnes kus, než zajtra hus.

 111. Nezasial, vraj aby mu to krúpy nepobili.

 112. Lenivý byvol často močí.

 113. To nebyla ovce, co se s vlkem procházela. / To nebola ovca, čo sa s vlkom prechádzala.

 114. Na každém šprochu, pravdy trochu.

 115. Lží ač svět projdeš, ale naspět se nevrátiš.

 116. Lož obehne pol mesta, kým si pravda obuje topánky.

 117. Viac sviec, viac svetla.

 118. Nepľuj do studne, z ktorej si sa napil.

 119. Prví predkovia v láske sú oči.

 120. Na cudzom dvore jahňatá tučnejšie.

 121. Radšej rozumom, ako sochorom.

 122. Psí štekot na mesiac neplatí.

 123. Není dudka bez chocholky a hlubce bez pýchy.

 124. Múdry horu láme a hlúpeho hora.

 125. Komu niet rady, tomu niet pomoci.


Späť na zoznam článkov