Shoppingmania.sk nájdete na GLAMI.sk

Židovské príslovia

Pridané: 22.05.2022
|
Prečítate za 5 min.
 1. Rozum je ako kvet: múdrym prekvitá, hlúpym vädne.

 2. Neodsudzuj človeka pokiaľ aspoň tri dni nechodíš v jeho topánkach. / Neodsudzuj nikoho, pokiaľ si nebol v jeho pomeroch.

 3. Skúsenosť je slovo, ktorým ľudia nazývajú svoje chyby.

 4. Lepší malý obchod, než veľká lopata.

 5. Mier je často dôležitejší ako pravda.

 6. Oko v pohári najslepejším býva.

 7. Starnúc človek vidí horšie, ale viac.

 8. Buď pánom svojej vôle a otrokom svojho svedomia.

 9. Lepšia trocha šťastia ako kopec zlata.

 10. Kto vraví pravdu, je odvážny človek.

 11. Rodičia môžu dať svojim deťom všetko okrem šťastia.

 12. Ak sa problém dá riešiť peniazmi, nie je to problém, sú to výdavky.

 13. Zákon haliera je rovnaký ako zákon stovky.

 14. Každé mesto má svojho hlupáka.

 15. Za skúsenosti platíme veľmi draho, hoci opotrebované ich môžeme dostať oveľa lacnejšie.

 16. Keď bola naša láska mocná, mohli sme spať aj na ostrí noža. Dnes, keď už nie je taká silná, úzka je nám aj posteľ šesťdesiat lakťov široká. / Keď láska bola ešte mladá, mohli sme sedieť na ostrí meča, teraz by nám nestačil ani šesťdesiat lakťov dlhý diván.

 17. Nech ťa Boh ochraňuje pred hlúpymi ženami, od dobrých sa ochraňuj sám.

 18. Pán Boh dal človeku dve uši a jedny ústa, aby veľa počul a málo hovoril.

 19. Ak ťa navštívi šťastie, ponúkni mu stoličku.

 20. Keď sa v Prešporku kýchne, povie sa vo Viedni na zdravie.

 21. Adam je prvý šťastlivec, lebo nemal svokru.

 22. Žida a kozu ťažko doceniť.

 23. Vôľa človeka je vlastne jeho česť.

 24. Boh nestihne byť všade a preto stvoril matky.

 25. Keď máš vo vrecku peniaze, si múdry, si krásny a vieš aj spievať.

 26. Majiteľ krčmy má rád pijana, ale nie ako zaťa.

 27. Vynútená láska mrzí i Pána Boha.

 28. Ak otcovia jedia nedozreté ovocie, ešte aj ich synom zuby stŕpnu.

 29. Radšej závisť, ako súcit.

 30. Nelíhaj so zdravou hlavou do chorej postele.

 31. Keď sa šťastie pridá ku hre, chytrosť skóruje dvakrát.

 32. Nové starosti ničia staré.

 33. Vyberaj si, aby si bol vybratý.

 34. Ak urobíš čokoľvek, vždy to budeš ľutovať.

 35. Všetci sa žalujú na nedostatok peňazí a na nedostatok rozumu nikto.

 36. Ak ste šťastní, aj váš vôl sa otelí.

 37. Najlepší krajčír medzi obuvníkmi je pekár.

 38. Na Šábes má aj zloduch v pekle pokoj.

 39. Na troch veciach náš svet stojí: na poznaní, práci a milosrdenstve.

 40. Ak nemáš šťastie, buď rád, že nemáš nešťastie.

 41. Kto si zvykol na svoju biedu, nažíva s ňou v zhode.

 42. Bez šťastia je lepšie ani sa nenarodiť.

 43. Boj sa capa spredu, koňa zozadu a hlupáka zo všetkých strán.

 44. V prázdnom krčahu deravý groš i zlatá minca rovnako hrkocú.

 45. V mojom kraji platí moje meno, v cudzom moje správanie.

 46. Vedomosti nezaberajú veľa miesta.

 47. Kto má hlavu v oblakoch, ten aj veže vo vzduchu stavia.

 48. Pán Boh má rád chudobných, ale pomáha bohatým.

 49. Kto ku mne nepríde, nie je ma hoden.

 50. Hosť a ryba po troch dňoch začínajú smrdieť.

 51. Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.

 52. Klamať sa neoplatí, no hovoriť pravdu tiež nie vždy.

 53. Na to, aby ste mali šťastie, nepotrebujete inteligenciu, ale na to, aby ste mali inteligenciu, potrebujete šťastie.

 54. Človek má žiť, hoci aj kvôli zvedavosti.

 55. Keď cédre hlavy skláňajú, čo už mach pod nimi zmôže?

 56. Sú takí, čo prídu k moru, no vodu v ňom nevidia.

 57. Vyberajúc si z dvoch ziel, pesimista si vyberie obe. / Vyberajúc si medzi dvoma zlami, pesimista si vyberie obe.

 58. Hrdina je, kto dokáže nepovedať vtip, ktorý mu napadne.

 59. Lepšie je jedno slovo pred ako dve po.

 60. Hluchý počul ako nemý rozprával, že slepý videl ako chromý rýchlo, rýchlo bežal.

 61. Bože, chráň ma pred priateľmi, o nepriateľov sa postarám sám.

 62. Aj po tej najhlučnejšej búrke prichádza tichý dážď.

 63. Slová treba vážiť a nie počítať.

 64. Keby dobročinnosť nič nestála – všetci by boli filantropmi.

 65. Kto nevie prekročiť zlo, nedožije sa dobra.

 66. Aj v nešťastí treba mať šťastie.

 67. Ak si sa premenil na ovcu, nečuduj sa, že po tebe sliedia vlci.

 68. Lepšie je dobré počuť, ako zlé vidieť.

 69. Tam, kde víno vchádza, tajomstvo vychádza. / Vošlo víno – vyšlo tajomstvo.

 70. Boh ochraňuje chudákov, aspoň od nákladných hriechov.

 71. Neradno sa vracať tam, kde sú pri jednom sporáku dvaja kuchári.

 72. Mladosť sa živí snami, staroba spomienkami.

 73. Poslanie mudrca sa naplní len uplatnením jeho vedomostí.

 74. Ak utekáš za šťastím, daj pozor, aby si sa nepotkol.

 75. Len chvíľkový hosť každú chybu v tvojom dome zbadá.

 76. Keď sa stará dievka vydáva, hneď sa premieňa na mladú ženu.

 77. Ak má človek bič, tak vždy nájde koňa na bitie.

 78. Aby mal človek šťastie, nemusí byť múdry.

 79. Rodičia učia deti rozprávať, deti učia rodičov mlčať.

 80. Svetská sláva je ako rebrík, na jeho vrchol sa nedá vystúpiť s rukami vo vreckách.

 81. Divého koňa treba hladkať.

 82. Rabín pije víno a žiada od ostatných, aby boli šťastní.

 83. Z ďaleka žiaden človek nie je zlý. / Z diaľky žiaden človek nie je zlý.

 84. Dávaj potomkom, kým máš teplú ruku.

 85. Šedina je príznak staroby, nie múdrosti.

 86. Kto sa vriacim obaril, aj vlažného so bojí.

 87. Nech ťa radšej cudzí pohľad pochváli ako vlastné ústa.

 88. S peniazmi nie je tak dobre, ako je zle bez nich.

 89. Veľa zamestnaní – málo príjmov.

 90. Jazyk privedie človeka buď k šťastiu, alebo k nešťastiu.

 91. Chudobní majú deti, bohatí dedičov.

 92. Práca sladí život, ale zohavuje tvár.

 93. Sú takí, čo majú srdce s hubou spojené.

 94. Ešte sa nenarodil taký kôň, na ktorom možno dohoniť svoju mladosť.

 95. Zlá žena je horšia ako dážď: dážď zaháňa do domu a zlá žena z neho vyháňa.

 96. Ak zmeníš svoje miesto pobytu, aj tvoje šťastie ho môže zmeniť.

 97. Svet nezanikne preto, že je veľa ľudí, ale preto, že je veľa neľudí.

 98. Nebuď príliš sladký, lebo ťa zjedia, nebuď príliš horký, lebo ťa vypľujú.

 99. Muži by viac urobili, keby ženy menej rozprávali.

 100. Hospodin, pomôž mi vstať na nohy – spadnúť dokážem aj sám.

 101. Najtichšie sú stromy plné ovocia.

 102. Ak sa život nemení k lepšiemu, počkaj – zmení sa k horšiemu.

 103. Všetci nenávidia peniaze, ak nepatria im.

 104. Ak nie je čo robiť, žiadajú sa veľké činy.

 105. Deravé vrece nie je nikdy ťažké.

 106. Lepšie je umrieť od smiechu ako od strachu.

 107. Ak je žena múdra, vie sa zhovárať aj s hlupákom.

 108. Nech by láska bola akokoľvek sladká, kompót z nej neuvaríš.

 109. Z boháča je len polovica s nami, druhá je zakopaná v zemi.

 110. Ten, kto nemá deti, ich vie dobre vychovávať.

 111. Možno, že sú vajcia oveľa múdrejšie ako sliepky, ale rýchlo zosmradnú.


Späť na zoznam článkov