Shoppingmania.sk nájdete na GLAMI.sk

Známe latinské príslovia a výroky

Pridané: 26.05.2022
|
Prečítate za 6 min.
 1. Aby vo všetkom bol oslávený Boh.

 2. Každá reč ide z úst, ale nie každá zo srdca.

 3. Aj po zlej úrode treba siať.

 4. Každé sklamanie je čohosi príčinou.

 5. Človek mieni, Pán Boh mení.

 6. Nech nenávidia, kým sa boja.

 7. Kde je bohatstvo, tam je i trápenie.

 8. Bez činov ani pravda nezvíťazí.

 9. Keď niekto robí pre druhého, robí pre seba. / Kto pracuje pre druhých, pracuje pre seba.

 10. Ríša v ríši.

 11. Človek navrhuje, Boh rozhoduje.

 12. Keď vychádza pýcha, zapadá šťastie.

 13. Bez nebezpečenstva je hra chladná.

 14. Materiálne bohatstvo nie je jediným dobrom. / Materiálne bohatstvo nie je jediným bohatstvom.

 15. Klamár musí mať dobrú pamäť.

 16. Na česť a slávu Boha.

 17. Nehodnotím mužov podľa ich majetku, ale podľa ich zvykov.

 18. Knihy sú nemí učitelia.

 19. Bezpečná je vláda, ktorá kladie medze svojej moci.

 20. Kovaním sa kuje kováč.

 21. Veľká časť dobra spočíva v tom, že chceme byť dobrí.

 22. Pravdivou chválou rastie myseľ.

 23. Kto chce všetko, stratí aj to, čo už má.

 24. Bez vody niet života.

 25. Som ľudská bytosť, takže nič ľudské mi nie je cudzie.

 26. Kto môže byť svoj, nech nepatrí inému.

 27. Buď pozdravený, Cisár, tí, ktorí idú na smrť, ťa zdravia.

 28. Kto premôže veľkých, často podľahne malým.

 29. Duch sa osvieži smiechom.

 30. Múdry je ten, kto málo hovorí.

 31. Cez prekážky ku hviezdam.

 32. Mierny v pokrmoch je sám sebe lekárom.

 33. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.

 34. Závisť je slepá.

 35. Uč sa, akoby si mal stále žiť; ži, akoby si mal zajtra zomrieť.

 36. Minulosť je tu preto, aby bola poučením.

 37. Často sa pod kožou baránka skrýva zmýšľanie vlka.

 38. Mysli na vec a slová prídu samy.

 39. Nemôžeš zadržať tento deň, ale môžeš ho stratiť.

 40. Myslím, teda som.

 41. Žiadne očakávanie nemôže dobrého človeka zviesť k páchaniu zla.

 42. Najhoršími radcami sú vášeň a hnev.

 43. Často zastaví kanca aj malý pes.

 44. Udržujte pokojnú myseľ.

 45. Najlepším liekom je dobre podané jedlo.

 46. Nevďačník je ako vedro plné dier.

 47. Je krutejšie stále sa báť smrti ako zomrieť.

 48. Žiadna veľká múdrosť sa nezaobišla bez prvku šialenstva.

 49. Najprv treba žiť, až potom filozofovať / Najprv treba žiť, len potom možno filozofovať. / Najprv žiť, potom filozofovať.

 50. Časy sa menia a ľudia s nimi.

 51. Najprv zdravie, potom krása.

 52. Zavrel som oči, aby som videl.

 53. Moje svedomie je pre mňa viac ako to, čo hovorí svet.

 54. Dohody sú na to, aby sa dodržiavali.

 55. Napísané zostáva.

 56. Čas letí.

 57. Čím je kto múdrejší, tým býva skromnejší.

 58. Na utíšenom mori je hocikto kormidelníkom.

 59. Príčinou strachu je nevedomosť.

 60. Z hviezd pochádza múdrosť.

 61. Nebezpečenstvo sa nikdy nepremáha bez nebezpečenstva.

 62. Koľko mužov, toľko názorov.

 63. Čo je prirodzené, nie je hanebné.

 64. Nechaj tých, čo môžu, urobia to lepšie.

 65. Hojnosť jedla brzdí inteligenciu.

 66. Lakomcovi chýba všetko, chudákovi málo, múdremu nič.

 67. Nelietaj príliš vysoko, všimnú si toho.

 68. Pravda nikdy nezomiera.

 69. Čokoľvek robíš, rob rozvážne a hľaď na koniec.

 70. Niektoré veci je lepšie chváliť mlčaním než slovami.

 71. Žiadne zlo nie je šťastné.

 72. Nikoho osud nepostavil tak vysoko, aby si k nemu nedovolil to, čo si on dovolil k druhým.

 73. Prišiel som, videl som, zvíťazil som.

 74. Čo konáš pre nevďačníka, príde nazmar.

 75. O všetkom sa dá pochybovať.

 76. Zomrieť za svoju krajinu je milé a dôstojné.

 77. V okamihu sa stane to, v čo nedúfaš roky.

 78. Po obede si chvíľu odpočiň, po večeri bež na prechádzku.

 79. Oheň je dôkazom zlata, bieda dôkazom silných mužov.

 80. Daj si pozor na neštekajúcich psov a tichú vodu.

 81. Pravda sa nerodí v slovách, ale v činoch.

 82. Tvrdá práca zvíťazí nad všetkým.

 83. Vo víne je pravda, vo vode je zdravie.

 84. Priama cesta je najkratšia.

 85. Skúmajte minulosť, skúmajte prítomnosť, skúmajte budúcnosť.

 86. Kto chce všetko, všetko stratí.

 87. Dieťa sa žaluje, že dostalo bitku, ale nehovorí začo.

 88. Priateľa napomeň súkromne, verejne ho pochváľ.

 89. Ak chcete byť milovaní, milujte.

 90. Priateľstvo vždy prospieva, láska niekedy aj škodí.

 91. Priveľká obozretnosť neškodí.

 92. Oblečenie robí človeka.

 93. Kto mlčí, dáva súhlas.

 94. Dobrá povesť je druhý majetok.

 95. Dobrá povesť má vlastný lesk aj v tme.

 96. Rozhodli sme sa milovať, nerozhodli sme sa prestať milovať.

 97. Radosť z cudzieho nešťastia je neľudská radosť.

 98. V rozmanitosti jednota.

 99. Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom.

 100. Lichotníci sú najhorším typom nepriateľov.

 101. Rana sa zahojí, ale slovo nie.

 102. Dobrý priateľ je liek aj na dušu. / Dobrý priateľ je medicínou duše. / Verný priateľ je medicínou duše.

 103. Nenávidím a milujem.

 104. Riecť pol pravdy je horšie ako mlčať.

 105. Kvapka prehlbuje kameň nie silou, ale častým padaním. / Kvapka nevyhĺbi kameň svojou silou, ale častým padaním. - podobné slovenské príslovie znie: „Trpezlivosť ruže prináša.“

 106. Malé veci zamestnávajú ľahké mysle.

 107. Zachráňte ma a ja zachránim vás.

 108. Sám seba zbabelec nazýva opatrným a lakomec sporivým.

 109. Dobrý protivník je najlepším spojencom.

 110. Nájdem cestu alebo ju vytvorím.

 111. Sila bez rozumu hynie vlastnou ťarchou.

 112. Ešte nezapadlo slnko všetkých dní.

 113. Žiadny smrteľník nie je vždy múdry.

 114. Skúsenosť je najlepšou učiteľkou.

 115. Je vhodné, aby klamár bol človek s dobrou pamäťou.

 116. Dobrý začiatok vedie k dobrému koncu.

 117. Silní v nešťastí nezlyhávajú.

 118. Skutky hovoria.

 119. Nič nového pod slnkom.

 120. Dúfam, že spomienka na naše priateľstvo bude večná.

 121. Smej sa, ak si múdry.

 122. Do tretice všetko dobré.

 123. Mnohí sa boja svojej povesti, málokto svojho svedomia.

 124. Spása vlasti je najvyšším zákonom.

 125. Najlepšou filozofiou je meditácia o smrti.

 126. Najlepšie je vydržať to, čo nemôžete zmeniť.

 127. Učme sa pre život a nie pre školu.

 128. Drž sa novej cesty a chorého priateľa!

 129. Záťaž je malá, ak viete, ako ju zvládnuť.

 130. Vavríny až potom, najprv bolesť a slzy.

 131. Nedráždi spiaceho draka.

 132. Rozdeľ a panuj.

 133. Veľké mesto – veľká samota.

 134. Hlúpeho poznáš podľa častého smiechu.

 135. Osud vedie ochotných a ťahá neochotných.

 136. Víno – mlieko starcov, mlieko – víno chlapcov.

 137. Každý je strojcom svojho šťastia.

 138. Staré zvyky sa ťažko odstraňujú.

 139. Všetkého veľa škodí.

 140. Iba múdrosťou na trhu nič nekúpiš.

 141. Ľudia takmer vždy ochotne uveria tomu, čo (čomu) chcú.

 142. Výsledok potvrdzuje činy.

 143. Najväčšou mocou je mať moc nad sebou samým.

 144. Nechajte ostatných viesť vojnu.

 145. Každé umenie je len napodobňovaním prírody.

 146. Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba.

 147. Nevyžadujem od seba, aby som sa vyrovnal najlepším, ale aby som bol lepší ako tí zlí.

 148. Iný stav, iný mrav. / Iný kraj, iný mrav.

 149. V zdravom tele zdravý duch.

 150. Zákon nikoho nenúti robiť niečo zbytočné alebo neužitočné.

 151. Očakávajte, že sa vám dostane takého zaobchádzania, aké ste poskytli.

 152. Prázdne hrnce robia najväčší hluk.

 153. Z jednej veci sa nauč všetko.

 154. Často nie je ani výhodné vedieť, čo bude.

 155. V nepriaznivých situáciách si nezabudnite zachovať vyrovnanú myseľ.

 156. Zlato sa skúša v ohni, zmužilosť v prekážkach. / Zlato sa skúša v ohni, mužnosť v prekážkach.

 157. Výsledok ospravedlňuje skutok.

 158. Zdanie vecí je klamlivé.

 159. Ak viete, ako používať peniaze, peniaze sú vaším otrokom, ak nie, peniaze sú vaším pánom.

 160. Je oveľa dôležitejšie, čo si myslíte o sebe, než čo si o vás myslia ostatní.

 161. Istého priateľa poznáme v neistej situácii. / Skutočného priateľa bezpečne poznáme v nebezpečenstve.

 162. Kde je jednota, tam je víťazstvo.

 163. Keď chýba svetlo, prevláda tma.

 164. Mali by ste jesť, aby ste žili, nie žiť, aby ste jedli.

 165. Žime, lebo musíme zomrieť.

 166. Odvážte sa byť múdri.

 167. Zvieratá utekajú pred nebezpečenstvom, ktoré vidia.

 168. Bojím sa dievčat a tých, ktorí dávajú bozky.

 169. Pokiaľ sme medzi ľuďmi, buďme humánni.

 170. Nikto sa nerodí bez chýb.

 171. Život človeka je požičaný, nie darovaný.

 172. Kocka je už hodená.

 173. Jedni čítajú, aby si zapamätali, iní aby zabudli.

 174. Ak nemôžem ohnúť vôľu nebies, pohnem peklom.

 175. Na česť Ježišovu.

 176. Odsudzujú to, čomu nerozumejú.

 177. Je ťažké bolesť mať a byť trpezlivý.

 178. Tie dary sú vždy najprijateľnejšie, ktoré naša láska k darcovi robí vzácnymi.

 179. Dôležité je, ako dobre žijete, nie ako dlho.

 180. Slová sa nedajú vrátiť.


Späť na zoznam článkov
Copyright 2021 - 2023 © shoppingmania.sk