Shoppingmania.sk nájdete na GLAMI.sk

Slovenské príslovia - časť 3 (201-300)

Pridané: 02.05.2022
|
Prečítate za 3 min.
 1. Rozumne hovor a statočne rob.

 2. Dobrým zaobchádzaním i hovädo po ruke ti bude.

 3. Každé hrable k sebe hrabú.

 4. Kapustu varia na hrade nie na hrnci.

 5. Hriešne peniaze idú do čerta.

 6. Kto čím hreší, tým trestaný býva.

 7. Staré hriechy nespomínaj.

 8. Neboj sa malej misky, ale malého hrnca.

 9. Čo sa raz vlkovi do hrtanu dostane, to nikto viac nevydriape.

 10. Osa lichá len do sladkej hrušky pichá.

 11. Dočkaj času ako hus klasu.

 12. Lepší zlata kus ako z olova hus.

 13. Keď vietor hviždí, trasú sa stromy.

 14. Rovný rovného si hľadá.

 15. Sova sovu nájde keď slniečko zájde.

 16. Každý nech sám na seba hľadí, aký je.

 17. Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.

 18. Na jar zamaž v jeseni zapráš.

 19. Jazyk nemá kosti, ale kosti láme.

 20. Viac otrúb namelie jazykom ako sto mlynárov.

 21. Aj pes vie, kto mu dáva jesť.

 22. Kto nemá zubov, nech jedáva kašu.

 23. Kto prvej zožne, prvej zje.

 24. Najskôr užuj, potom jedz.

 25. To je taký prorok, čo švábku jedáva. / To je taký prorok, čo kašu (zemiaky) jedáva.

 26. Mnoho jedál, mnoho nemocí.

 27. Raz pohladok, raz pohlavok.

 28. Bližšia košeľa ako kabát.

 29. Aj na kameni sa vyspíš, keď máš čisté svedomie.

 30. Častá kropaj aj kameň porazí.

 31. Nedoučenec od kata horší.

 32. Aký otec taký syn, aká matka taká Katka.

 33. Klamstvo len do času, spravodlivosť naveky.

 34. Kto nemá roboty, začne si klebety.

 35. Daj kobyle obroku, pustí sa ti do skoku.

 36. Hneď sú myši smelšie, keď kocúr nie je doma. / Hneď sú myši smelšie, keď mačka nie je doma.

 37. Za korunu si nechá koleno prevŕtať.

 38. Najhoršie koleso najviac vŕzga.

 39. Aké chotáre, také koláče.

 40. Bez práce nie sú koláče.

 41. Nie vždy toho koláč, komu sa pečie.

 42. Koniec dobrý, všetko dobré.

 43. Kto nezačne, nedokončí.

 44. Soli, korenia a žartu iba po troche treba.

 45. Zlá zelina sa musí s koreňom vytrhať.

 46. Aj stará koza rada líže soľ.

 47. Ľahko je z cudzej kože remence krájať.

 48. Iný kraj, iný mrav.

 49. Krava i vôl knihy majú, a predsa čítať neznajú.

 50. Načo krave rozum keď seno vidí.

 51. V noci každá krava čierna.

 52. Čím bližšie Rím, tým horší kresťan.

 53. Nie každý je súci do vojny, čo vie kričať.

 54. Čím peknejší, tým čertu milejší.

 55. Škoda krásy, keď rozumu nieto.

 56. Pri mastnej kuchyni i ten pes je tučný.

 57. Dobrý kôň i na maštali kupca nájde.

 58. Lepšie kus rozumu ako palica na snahu.

 59. Keď neprší, aspoň kvapká.

 60. Z mnohých kvapiek býva príval.

 61. Čo v srdci vrie v ústach kypí.

 62. Čo má byť kyslé, nech bude s octom.

 63. Lepšie rozumom ako kolom.

 64. Čo kôň premôže to komár nemôže.

 65. Keď nemáš koní choď pešky.

 66. Kto kúpil koňa berie aj uzdu.

 67. Bez oldomáša ani kúpiť, ani predať.

 68. Česť a dobré meno nekúpiš na trhu.

 69. Mačku vo vreci nekupuj.

 70. Ženu a plátno dobre kupovať pri svieci.

 71. Čo je vzácne, nie je lacné.

 72. Chudobnému veľa chýba, lakomému všetko.

 73. Lakomý o všetko príde.

 74. Na lekára nemyslí, kto je veselej mysli.

 75. Kým lenivý myslí, chytrý spraví.

 76. Chytrý všade dostane, a lenivý žiada.

 77. Lenivosť mrcha, náhlivosť horšia.

 78. Komu sa nelení, tomu sa zelení.

 79. Lenivosť je matka núdze.

 80. Skúpy moc stroví, lenivý moc schodí.

 81. Pole má oči, les uši, správaj sa všade, ako sa sluší.

 82. Čo vysoko letí nízko padá. / Kto vysoko lieta, nízko padá.

 83. Lievikom rozum nikomu nenaleješ.

 84. Bez vetra sa ani lístok na strome nepohne.

 85. Čo je napísané to mačka nevylíže.

 86. Lepšie dačo znať, ako mnoho mať.

 87. Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko.

 88. Aká matka, taká Katka.

 89. Ani čert nie je taký čierny, ako ho maľujú.

 90. Nová metla dobre metie.

 91. Kto nemiluje robotu vždy svätí sobotu.

 92. Buď za mladi starcom, aby si na starosť bol mládencom.

 93. Čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel.

 94. Mladému sa svet usmieva.

 95. Mladý sa má vyspať i na ľade.

 96. Mlynárovu sliepku neponúkaj zrnom.

 97. Kto mlčí, ten svedčí.

 98. Mlčanlivosť zlato prináša.

 99. Kde je moc tam je i sláva.

 100. Komu málo nikdy nestačí, ani moc mu nebude.


Späť na zoznam článkov
Copyright 2021 - 2023 © shoppingmania.sk